Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

02-Νοε-2015

Κεντρική σελίδα
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.
Μαθητές
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΡΧΕΙΟ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπιτόπουλος Βασίλειος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Παντελίδης Ι.
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Καλογριά Ε. -Καφαρίδου Μ.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ  Αντωνιάδου Α. - Καλιακού Παν. - Μακρή Δημ. -Μιχοπούλου Αικ.- Παπαδοπούλου Β. -  Πλατσά Ε. -Τσάλα Α.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Παπανικολάου Ν.- Ρούκας Χ. - Παντελίαδης Μ.
ΦΥΣΙΚΟΙ Σταυρίδης Θ.
ΧΗΜΙΚΟΙ  Αλεξιάδου Β.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Σιούλα Κ.-Τασοπούλου Μ.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ Αϊβαλιώτου Χ. - Μανώλα Β.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Μαρκοπούλου Φ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παντελίδης Ι.-.Καρτσιώτης Θ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Καρυωτάκης Γ.- Σιαπσάλη Ε.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σιδηρόπουλος Π. -Κάνουρα Ε.
ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Αετόπουλος Α.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ Καπετανάκου Ε.
ΝΟΜΙΚΟΣ Γκούτζας Δ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Μαρκόπουλος Γ.
ΓΕΩΛΟΓΟΣ Κοραβος Γ..

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπιτόπουλος Βασίλειος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Καρυωτάκης Γεώργιος
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Καλογριά Ε. -Κακάρας Α.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ  Καλιακού Παν.- Μακρή Δημ. -Μαντονίτσα Ε. -Μιχοπούλου Αικ.-  Τσάλα Α. -  Πλατσά Ελένη-Παπαδοπούλου Βαρβάρα.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Παπανικολάου Νικόλαος - Τσιροπούλου Φ.- Δουζένη Σοφία
ΦΥΣΙΚΟΙ Σταυρίδης Θ.
ΧΗΜΙΚΟΙ  Αλεξιάδου Β.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Σιούλα Κ.-Τασοπούλου Μ.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ Αϊβαλιώτου Χ.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Μαρκοπούλου Φ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παντελίδης Ι.-.Γούλα Β.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Καρυωτάκης Γ.- Χοριγκιάν Ν.Κ.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σιδηρόπουλος Π. -Τριχάνοβα Σ.
ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Αετόπουλος Α.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ Καπετανάκου Ε.
ΝΟΜΙΚΟΣ Γκούτζας Δ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Μαρκόπουλος Γεώργιος
ΓΕΩΛΟΓΟΣ Κοραβος Γ..

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπιτόπουλος Βασίλειος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Καρυωτάκης Γεώργιος
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Καλογριά Ε.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ  Δασκαλοπούλου Χριστίνα.-Καλιακού Παν.- Μακρή Δημ. -Μιχοπούλου Αικ.-  Τσάλα Α. -  Πλατσά Ελένη-Παπαδοπούλου Βαρβάρα.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Παπανικολάου Νικόλαος - Κτενίδης Ελευθέριος- Δουζένη Σοφία
ΦΥΣΙΚΟΙ Σταυρίδης Θ.
ΧΗΜΙΚΟΙ Αλεξανδρόπουλος Αθ.  -  Αλεξιάδου Β.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Σιούλα Κ.-Τασοπούλου Μ.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ Αϊβαλιώτου Χ.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Μαρκοπούλου Φ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παντελίδης Ι.-.Γούλα Β.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Καρυωτάκης Γ.- Ιωάννου Α.- Μηνασίδης Αριστοτέλης-Σιαπσιάλη Ελένη
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σιδηρόπουλος Π. -Παπαδόπουλος Ευστάθιος
ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Αετόπουλος Α.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ Καραμήτρος Γεώργιος
ΝΟΜΙΚΟΣ Γκούτζας Δ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Μαρκόπουλος Γεώργιος
ΓΕΩΛΟΓΟΣ Μαμούρη Αι.

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπιτόπουλος Βασίλειος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Καρυωτάκης Γ.
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Καλογριά Ε. - Τολιοπούλου Α.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ  Αντωνιάδου Άννα.-Γκανάτσιου - Κωσταβέλη -  Μακρή Δημ. Μιχοπούλου Αικ.-  Τσάλα Α. -  Πλατσά Ελένη-Παπαδοπούλου Βαρβάρα-
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Παπανικολάου Νικόλαος - Κτενίδης Ελευθέριος.-Λαμπριανίδης Ν
ΦΥΣΙΚΟΙ Σταυρίδης Θ.
ΧΗΜΙΚΟΙ Αλεξανδρόπουλος Αθ.  -  Αλεξιάδου Β.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Σιούλα Κ.-Τασοπούλου Μ.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ Αϊβαλιώτου Χ-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Μαρκοπούλου Φ.- Συμεωνίδου Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παντελίδης Ι.-.Γούλα Β.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Καρυωτάκης Γ.- Ιωάννου Α.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σιδηρόπουλος Π.  -Δανηιλίδου Ρ. - Πατσαρίκα Ε.
ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Αετόπουλος Α.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ Τασούδης Δ
ΝΟΜΙΚΟΣ Γκούτζας Δ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Μαρκόπουλος Γ.
ΓΕΩΛΟΓΟΣ Μαμούρη Αι.

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπιτόπουλος Βασίλειος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Καρυωτάκης Γ.
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Γκουτζιούλης Αντώνιος - Καλογριά Ε.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ  Αντωνιάδου Άννα.- Μακρή Δημ. Μιχοπούλου Αικ.-Παραστατίδου Ευρ. - Τσάλα Α. -  Πλατσά Ελένη-Παπαδοπούλου Βαρβάρα-Παπουτσίδου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Παπανικολάου Νικόλαος - Κτενίδης Ελευθέριος.-Λαμπριανίδης Ν
ΦΥΣΙΚΟΙ Σταυρίδης Θ.
ΧΗΜΙΚΟΙ Αλεξανδρόπουλος Αθ.  -  Αλεξιάδου Β.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Σιούλα Κ.-Τασοπούλου Μ.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ Αϊβαλιώτου Χ-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Μαρκοπούλου Φ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παντελίδης Ι.-.Μπούρος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Καρυωτάκης Γ.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σιδηρόπουλος Π.  - Ναζλίδης
ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Αετόπουλος Α.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ Τασούδης Δ
ΝΟΜΙΚΟΣ Γκούτζας Δ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Μαρκόπουλος Γ.
   

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Βουλγαρίδης Ευλάμπιος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Μανωλά Β.
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Καλογριά Ε. - Γκουτζιούλης Αντώνιος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ  Αντωνιάδου Άννα.- Μακρή Δημ. Μιχοπούλου Αικ.-Ντάβανος Αθ.-Παραστατίδου Ευρ. - Τσάλα Α. -  Χατζηγεωργίου Σ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Λαμπριανίδης Ν.-Παντελιάδης Χ.
ΦΥΣΙΚΟΙ Σταυρίδης Θ.
ΓΕΩΛΟΓΟΣ Μαμούρη Αικ.
ΧΗΜΙΚΟΙ Αλεξανδρόπουλος Αθ.  -  Αλεξιάδου Β.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Σιούλα Κ.-Τασοπούλου Μ.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ Αϊβαλιώτου Χ-Μανωλά Β.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Μαρκοπούλου Φ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παντελίδης Ι.-.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Καρυωτάκης Γ.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σιδηρόπουλος Π.  -Στεφανίδου Ευρ. 
ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Αετόπουλος Α.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ Τασούδης Δ
ΝΟΜΙΚΟΣ Γκούτζας Δ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ .Βενέτης Χρ.
   

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μποτζώρης Γεώργος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Μανωλά Β.
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Καλογριά Ε.-Ζαχαριάδου Αιμ. - Γκουτζιούλης Αντώνιος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Γραβάνη Β. - Λιούμπου Μ. - Μακρή Δημ. -Παραστατίδου Ευρ. - Τσάλα Α. - Τσιμπλούλη Ε.- Χατζηγεωργίου Σ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Λαμπριανίδης Ν.-Παντελιάδης Χ.
ΦΥΣΙΚΟΙ Σταυρίδης Θ.
ΧΗΜΙΚΟΙ Αλεξανδρόπουλος Αθ.  -  Αλεξιάδου Β.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Σιούλα Κ.-Γκουζκούρη Θ.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ Αϊβαλιώτου Χ-Μανωλά Β.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Μαρκοπούλου Φ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παντελίδης Ι.-.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Καρυωτάκης Γ.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σιδηρόπουλος Π.  -  Πατσαρίκα Ελ
ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αετόπουλος Α.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ Πετάση Μ.
ΝΟΜΙΚΟΣ Γκούτζας Δ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Πολύζος Ι.
   

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μποτζώρης Γεώργος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Μανωλά Β.
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Καλογριά Ε.-Ζαχαριάδου Αιμ.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Γραβάνη Β. - Λιούμπου Μ. - Μακρή Δημ. -Παραστατίδου Ευρ. - Τσάλα Α. - Τσιμπλούλη Ε.- Χατζηγεωργίου Σ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Γατσιός Ι.-Λαμπριανίδης Ν.-Μυλωνά Σ.
ΦΥΣΙΚΟΙ Παυλίδου Ξ.
ΧΗΜΙΚΟΙ Αλεξανδρόπουλος Αθ.  -  Αλεξιάδου Β.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Σιούλα Κ.-Γκουζκούρη Θ.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ Αϊβαλιώτου Χ-Μανωλά Β.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Μαρκοπούλου Φ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παντελίδης Ι.-Πατσιουρής Π.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Καρυωτάκης Γ.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σιδηρόπουλος Π.  -  Πατσαρίκα Ελ
ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αετόπουλος Α.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ Μπέγου Αικ.
ΝΟΜΙΚΟΣ Γκούτζας Δ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Πολύζος Ι.
   
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μποτζώρης Γεώργος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Μανωλά Β.
ΘΕΟΛΟΓΟΙ Καλογριά Ε.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Χ΄΄γεωργίου Σ. - Παραστατίδου Ε. - Τσάλα Α. - Τσιμπλούλη Ε.-  Καραλή Σ.-Ντέφα Α.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Ιωάννου Αικ. -  Μυλωνά Σ. - Τιόκας Τ.
ΒΙΟΛΟΓΟΙ Κιουμουρτζή Ε.
ΦΥΣΙΚΟΙ Παυλίδου Ξ.
ΧΗΜΙΚΟΙ Αλεξανδρόπουλος Αθ.  -  Αλεξιάδου Β.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Γιαζιτζή Αικ. -  Κοτσαφτίκη Αικ. -  Γκόρτσου Μ.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ Αϊβαλιώτου Χ.    -  Κεσανλή Β.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Μαρκοπούλου Φ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παντελίδης Ι.  -  Τσαμουρτζής Ι.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Καρυωτάκης Γ.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σιδηρόπουλος Π.  -  Κούρτης Ν.
ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αετόπουλος Α.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ Ζαχαρτζή Ουρ.
ΝΟΜΙΚΟΣ Γκούτζας Δ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Πολύζος Ι.
   
   
   

Κεντρική σελίδα ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Μαθητές ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΡΧΕΙΟ

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας02/11/15